Kunde Bedehuset

Leveranse merkevarebygging, konsept og visuell identitet.

Vi utviklet merkevareplattform, konsept, navn og visuell identitet for restauranten Bedehuset. Designet ble implementert på alle tenkelige flater, fra web, SoMe og skilt – til menyer, glass, tallerkner og all generell kommunikasjon. Den visuelle identiteten er sterk, unik og helhetlig.

Designet har elementer og inspirasjon fra historien bygget kommer med, men med et moderne preg. Med respekt for historien og med en klar visjon om at Bedehuset fremdeles skal være et samlingssted. X marks the spot.

Vi har også jobbet med merkevareplattfrom for Gjennestad VGs, som du kan se her!

Merkevareplattform og identitetMerkevareplattform og identitetMerkevareplattform og identitetMerkevareplattform og identitet