Kunde Rippleway

Leveranse navne- og verdiprosess, visuell identitet, illustrasjon og nettbutikk.

Identiteten falt naturlig i et maksimalistisk og lekent spor, hvor den speiler visjonen og visualiserer de store tankene om valg og ressurser. Verdiprosessen etablerte verdiene kunnskap, endring og teft som bedriftens kjerneverdier. Navnet speiler visjonen, verdiene og kundens ønske om å skape gode ringvirkninger.

Rippleway er et butikkonsept for mote og livsstil. Butikken og nettbutikken tilbyr kul stil og kvalitet som ivaretar både mennesket og miljøet bak produktets opprinnelse.