Kunde Format Eiendom

Leveranse Visuell identitet, payoff, kommunikasjonsrådgivning og prospekter for boligprosjektet Kjellelia.

Vi utviklet visuell identitet, pay-off og boligprospekt for et unikt boligprosjekt i Tønsberg. Prosjektet ligger bynært og tett på naturen – både fargepaletten og logoelementer gjenspeiler dette. Prospektet visualiserer og ivaretar Kjellelias unike kvaliteter. Bildestrategien bidrar med varme, ekthet og stemning. Hovedmålgruppen for dette prosjektet er 60+, og kommunikasjonen snakker direkte til disse.
FormatEiendom Prospekt Identitet og eiendomsprospekt