Kunde EIVA-SAFEX/Ecosafe

Leveranse Navn, visuell identitet og responsiv web

Vi utviklet produktnavnet på bakgrunn av produkts hovedfortrinn – fokus på sikkerhet er god økonomi.  Med bakgrunn i RFID-teknologiens univers utviklet vi identitet, kommunikasjon og responsiv webside for produktet. I profilen brukes naturfoto som kontrast til det tekniske og mekaniske.

Med Ecosafe gjør EIVA-SAFEX nok en gang hverdagen enklere og sikrere for alle som bruker mekanisk utstyr. Ecosafe er blitt svært godt tatt imot i markedet.