Kunde Next Signal

Leveranse Rådgivning, logo og webdesign

Logodesign, navneutvikling og webdesign for teknologiselskapet Next Signal  som utvikler og installerer beacon-baserte systemer.

Vi utviklet nytt selskapsnavn som tydelig gjenspeiler selskapets innovative bruk av fremtidens hjelpemiddelteknologi. Logoen og den visuelle identiteten signaliserer det internasjonale og universelle, samtidig som bevisste grafiske grep ivaretar det menneskelige perspektivet.

Vi har også jobbet med logodesign for The Cabinet, som du kan se her!

Logodesign, navneutvikling og webdesign Logodesign, navneutvikling og webdesign