Kunde Gyldendal forlag

Leveranse Logo for lærebøker

Gyldendal hyret oss til å designe logo for to nye lærebøker: Relevans og Senit.
Gyldendal utgir lærebøker til alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring.

Relevans er en samfunnsfagsbok for 8.–10. klasse. Logoen visualiserer bokens grunntanke: å oppmuntre elevene til å reflektere og være kildekritiske. Delen av logoen som er borte symboliserer utelatt informasjon og skal utfordre eleven til å selv finne relevansen.

Senit er en bokserie i naturfag for yrkesfagene på videregående opplæring. Logoen er en videreutviklet versjon av den tidligere logoen, og fremstår nå tydeligere, strammere og mer moderne.

Se også bokdesignet vi gjorde for Bohus og Halvor Bakke!

Mann i hvit t-shirt holder boken Relevans foran seg.Senit-logo på foto av strømgrid i LA.Mann i hvit t-shirt holder boken Senit foran seg.