Kunde Format Eiendom

Leveranse Prospekter, visuell identitet, payoff, og kommunikasjonsrådgivning for boligprosjektet Kjellelia.

Visuell identitet og prospekt utviklet for et unikt boligprosjekt i Tønsberg.
Prosjektet ligger bynært og tett på naturen – både fargepaletten og logoelementer gjenspeiler dette. Prospektet visualiserer og ivaretar Kjellelias unike kvaliteter. Bildestrategien bidrar med varme, ekthet og stemning. Hovedmålgruppen for dette prosjektet er 60+, og kommunikasjonen snakker direkte til disse.
Se også mulighetstudiet vi lagde for Lilleberg Eiendom
Logo og visuell identitetFormatEiendom visuell identitetProspektprospektInspirasjon