Kunde Gjennestad vgs

Leveranse Reklamefilm, rådgivning, prosjektledelse og manus

Reklamefilm laget for Gjennestad vgs rettet mot nye potensielle elever. Den profilerende filmen viser bredden i Gjennestad vgs’ utdanningstilbud og gir samtidig et godt innblikk av hvordan det er å være elev på skolen. Fotoopptakene ble tatt på skolen med skolens egne elever og mange av klippene er filmet av elevene selv, et helt bevisst grep for å gi filmen et dynamisk og ungt uttrykk. Sjekk også ut den visuelle identiteten!