Kunde Sentio

Leveranse Logo, identitet og webside

Sentio er en losje for yrkeskvinner. For Sentio designet vi en liten identitet og en enkel onepage webside som hovedsakelig har som mål å fungere som et utvidet visittkort til foredragsholdere og nye potensielle medlemmer.

Identieten, logo- og logosymbol er designet med utgangspunkt i  organisasjonens verdier; puls, pause og påfyll. Websiden har små effektfulle grep som tydeliggjør og løfter frem budskapet på tross av lite innhold.

www.sentiolarvik.no

 

Responsiv nettside. Logo, identitet og webside