Kunde: Drive Eiendom

Sosial sone interiørdesign

Oppgradert sosial sone! Et tomt og inaktivt fellesareal i et flott kontorbygg i Tønsberg, fikk nytt interiørdesign og ble forvandlet til en hyppig brukt sosial sone. Med ny soneinndeling og hylle som skjerming blåste vi liv i et tomt fellesareal. Med en dempet og lun farge på veggene, myke møbler å slenge seg i, samt… Read more »

Interiørdesign for lobby

Et kontorbygg uten egen inngang fikk et kjempeløft med nytt inngangsparti, lobby og tech-inspirert interiørdesign. Med tech-bedrifter og likesinnede som målgruppe tok vi utgangspunkt i koboltblå eller “datablå”, som vi kjenner fra Windows. Fargen tok vi ut på infoskjermene, heisen og i enkelte møbler, og fikk spennende selskap av roligere og dypere blåfarger i andre… Read more »