Kunde: Drive Eiendom

Lounge og sosiale soner interiørdesign

Lounge og sosiale soner i et tidligere industrilokale langs kanalen i Tønsberg sentrum. Det tidligere industrilokalet har gjennomgått omfattende renovering og framstår i dag som et inspirerende og attraktivt kontorbygg. Arbeidet er gjennomført i faser, slik at både nye og gamle leietakere er ivaretatt. Kontorfellesskapet på Træleborgodden har fått gode sosiale soner. Et tidligere garderobeområde… Read more »

Kontorlobby interiørdesign

Fra resepsjon til kontorlobby! Den tidligere resepsjonen var fjernet og igjen sto et stort og tomt areal, ypperlig for en kontorlobby med ulike soner. Totalplanen vi har utviklet for bygget løfter frem byggets maskuline estetikk ved bruk av gode kontraster, forankret i områdets industrihistorie. Lobbyen har fått preg av det skandinaviske, lune og eksklusive. Vi… Read more »

Sosial sone interiørdesign

Oppgradert sosial sone! Et tomt og inaktivt fellesareal i et flott kontorbygg i Tønsberg, fikk nytt interiørdesign og ble forvandlet til en hyppig brukt sosial sone. Med ny soneinndeling og hylle som skjerming blåste vi liv i et tomt fellesareal. Med en dempet og lun farge på veggene, myke møbler å slenge seg i, samt… Read more »

Interiørdesign for lobby

Et kontorbygg uten egen inngang fikk et kjempeløft med nytt inngangsparti, lobby og tech-inspirert interiørdesign. Med tech-bedrifter og likesinnede som målgruppe tok vi utgangspunkt i koboltblå eller “datablå”, som vi kjenner fra Windows. Fargen tok vi ut på infoskjermene, heisen og i enkelte møbler, og fikk spennende selskap av roligere og dypere blåfarger i andre… Read more »