Kunde: Format Eiendom

Prospekt og visuell identitet

Visuell identitet og prospekt utviklet for et unikt boligprosjekt i Tønsberg. Prosjektet ligger bynært og tett på naturen – både fargepaletten og logoelementer gjenspeiler dette. Prospektet visualiserer og ivaretar Kjellelias unike kvaliteter. Bildestrategien bidrar med varme, ekthet og stemning. Hovedmålgruppen for dette prosjektet er 60+, og kommunikasjonen snakker direkte til disse. Se også mulighetstudiet vi… Read more »