Kunde: Gyldendal

Logo for lærebøker

Gyldendal hyret oss til å designe logo for to nye lærebøker: Relevans og Senit. Gyldendal utgir lærebøker til alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Relevans er en samfunnsfagsbok for 8.–10. klasse. Logoen visualiserer bokens grunntanke: å oppmuntre elevene til å reflektere og være kildekritiske. Delen av logoen som er borte symboliserer utelatt informasjon og… Read more »