Kunde Outdrop clothing

Leveranse Visuell identitet, design av trykk til plagg og labels.

Design og visuell identitet som vi har jobbet med her er basert på bedriftens visjon om annerledeshet og frihet: til å tenke, være og kle seg. Den er clean og grafisk, og spiller på lag med klesdesignerens uttrykk. Hver kolleksjon har ulikt budskap, den første kolleksjonen The Rise viser budskapet på en stilistisk måte.

Vi har også jobbet med design og visuell identitet for Bedehuset, som du kan se her!

Design og visuell identitet